Děkujeme za odeslání formuláře.


    V co nekratší době Vás budeme kontaktovat a dohodneme další postup.


Kalkulace pojistného
           
     
 
  Předběžná kalkulace pojistného a dotazník k pojištění koní        
             
  Jméno koně   Pohlaví
 
  Datum narození koně   Účel využívání koně
 
      pokud jiný - uveďte  
  Varianta pojištění
  Dodatkové pojištění
 
  Limit pojistného plnění        
  (hodnota koně)          
             
  Předpokládané roční pojistné      
             
  Charakteristika krytí a maximální pojistné plnění limitu pojištění   Dodatkové krytí    
       
    .    
    .    
    .    
    .    
  Kompletní znění všeobecných pojistných podmínek naleznete na stránkách   http://www.horsestar.cz  
  Všeobecné pojistné podmínky  
 
Informace o koni
x          
  Údaje o pojištěném koni (ponym)        
 
  Kohoutková výška   Plemeno
  Barva   Znaky
  Životní číslo koně   Číslo čipu
  Předešlý vlastník koně   Datum nákupu
  Kupní cena v Kč   Kde je kůň ustájen
  Adresa stáje   Telefon stáje
 
  Je Váš kůň v dobrém zdravotním stavu?  
 
  Podstoupil kůň, který by měl být pojištěn, v poslední době veterinární prohlídku?  
 
  Klinické vyšetření (datum)
  Rentgeny (datum)
  Má nebo měl kůň nějaké zdravotní potíže?  
 
  Byl kůň prohlédnut nebo ošetřen veterinárním lékařem?  
 
  Podstoupil kůň někdy operaci?  
 
  Vykazoval kůň někdy problematické chování ?  
 
  Má kůň alergii nebo letní ekzém?  
 
  Rentgenové vyšetření provedeno?
  Proveden dne
 
  V případě klisny:  
  Porodila klisna zdravé hříbě? 
  V jakých letech?
  Je klisna v současné době březí?
 
 
  Jméno veterináře, který   Seznam veterinárních lékařů oprávněných provádět prohlídku
  provede prohlídku  
Informace o pojistníkovi
x          
  Zájemce o pojištění, pojistník        
  Právnická osoba   Fyzická osoba  
  Název   Jméno
  IČO   Příjmení
  Sídlo: Ulice   Rodné číslo
  Sídlo: ČP   Bydliště: Ulice
  Sídlo: Město   Bydliště: ČP
  Sídlo: PSČ   Bydliště: Město
  Osobu zastupuje     Bydliště: PSČ
  Jméno   E-Mail
  Příjmení   Mobil
  Funkce   Korespondenční adresa - pokud se liší
  Mobil   Ulice
  E-Mail   ČP
  Plátce DPH
  Město
  Korespondenční adresa - pokud se liší   PSČ
  Ulice  
  ČP  
  Město  
  PSČ  
 
  Osoba, která má být pojištěna, pojištěný (pokud se liší)      
  Právnická osoba   Fyzická osoba  
  Název   Jméno
  IČO   Příjmení
  Sídlo: Ulice   Rodné číslo
  Sídlo: ČP   Bydliště: Ulice
  Sídlo: Město   Bydliště: ČP
  Sídlo: PSČ   Bydliště: Město
  Osobu zastupuje     Bydliště: PSČ
  Jméno   E-Mail
  Příjmení   Mobil
  Funkce  
  Mobil    
  E-Mail    
  Plátce DPH
   
 
  Doplňující údaje        
  Kolik koní pojištěný vlastní?  
  Kolik koní uhynulo během   Datum a příčina
  posledních 24 měsíců?  
   
  Jméno Vašeho veterináře   Adresa: Ulice, č.p.
  Adresa: Město   Adresa: PSČ
  E-Mail   Mobil
 
  Došlo u Vás nebo u pojištěného někdy v minulosti k události, na základě které by mohlo být požadováno pojistné plnění z pojištění koní nebo podobného pojištění?
 
  Odmítl Vám nebo pojištěnému v posledních 8 letech jakýkoli pojistitel nabídnout pojištění koní nebo podobný produkt?
 
  Jak jste se dozvěděl o tomto pojištění?  
 
Rekapitulace a odeslání
           
  Rekapitulace pojistného        
  Jméno koně  
  Datum narození koně  
     
     
  Varianta pojištění   Dodatkové pojištění
  Limit pojistného plnění      
  (hodnota koně)      
         
  Předpokládané roční pojistné    
         
  Charakteristika krytí a maximální pojistné plnění limitu pojištění   Dodatkové krytí  
     
    .  
    .  
    .  
    .  
           
  Jedná se pouze o informativní a nezávaznou nabídku pojištění, která nezakládá povinnost žádné ze stran následně uzavřít pojistnou smlouvu. Závazná nabídka pojištění se může lišit od této informace. Tato informace nemůže být považována za příslib a/nebo důkaz sjednaného pojistného krytí, ani za provedenou rizikovou analýzu.
     
  Pojistník        
  Jméno
  IČO / RČ
 
  Pojištěný (pokud je odlišný)        
  Jméno
  IČO / RČ
   
  Pro odeslání formuláře je potřebný Váš souhlas se zpracováním osobních údajů  
  Politika ochrany osobních údajů      
   
 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností GrECo International s.r.o. za účelem správy pojištění týkající se koní.  
   
 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností GrECo International s.r.o. za účelem zasílání marketingových a obchodních informací týkajících se pojištění.  
   
     
  x    
  Po odeslání formuláře Vás budou kontaktovat naši pracovníci a dohodnou další postup.  
  Děkujeme!  
  Tým pojištění koní Horse Star     
  GrECo International s.r.o.